Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2021.

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland, gevestigd aan Lofoten 2 3825 ZD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • https://pencak-silat-prsh.org
 • Lofoten 2
 • 3825 ZD Amersfoort
 • +31 6 282 494 54

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van jouw betaling
 • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten

Beeldmateriaal

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland gebruikt foto's en video's voor marketing en communicatie (online en offline) om informatie te verspreiden of ter promotie van onze lessen, activiteiten en ontwikkelingen binnen Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland. Het beeldmateriaal wordt dan openbaar gepubliceerd op onze website, social media, posters of in de krant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland deelt jouw persoonsgegevens met de Nederlandse Pencak Silat Federatie voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van jouw betaling
 • - Voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Bekijk onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar m.waldow@icloud.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persaudaraan Rumpun Setia Hati Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via m.waldow@icloud.com.

Cookies op deze website

Wij gebruiken functionele en analytische cookies die geanomiseerde gegevens en statistieken verzamelen.